جاده رغیوه یا جگر زلیخا

جاده رغیوه یا جگر زلیخا ؟!

دهستان رغیوه که اینک در آستانه تبدیل شدن به بخش وپی گیر ساز وکارهای اداری آن است ظرفیت بالایی از نظر کشاورزی دارد و می تواند با بهره گیری از منابع آبی رو زمینی و  زیرزمینی ومهار آبهای سطحی درفصول پر باران به یک قطب کشاورزی تبدیل شود . امّا متاسفانه راههای مواصلاتی آن بسیار نامناسب وپر از دست انداز وچاله است که نفس رانندگان ومسافران را به شماره می اندازد . با عنایت به تعداد اندک روستاهای تابعه هفتکل وتوجه ویژه دولت به توسعه راههای روستایی انتظار می رود اداره راه وترابری نسبت به ترمیم ، بازسازی واحیاء این راهها اقدام عاجل نموده  وبه مردم این منطقه خدمت نماید .

نکته دوّم اینکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند باید در آینده نزدیک ، راه اصلی هفتکل – اهواز تغییر مسیر داده وبه جای 45کیلومتر حرکت موازی به سمت شهرهای جنوبی ، این مسیر به طور مستقیم از اهواز شروع شده واز دل روستاهای بخش رغیوه به طرف هفتکل امتداد یابد. مزایای این جاده کاستن از بار ترافیکی جاده اهواز – بندر امام وکوتاه شدن مسیر 95 کیلومتری  هفتکل – اهواز به حدود 65 کیلومتر است .

نهایتاً اینکه این جاده ترانزیتی جــدید می تواند راهگشـــای توسعه روستــاهای ذکر شده ورفاه حال شهروندان سایر مناطق همچون باغملک ، ایذه تا چهار محال وبختیاری باشد .که انجام این کار نیاز به مطالعات کارشناسی وقرار دادن این طرح در چشم انداز توسعه هفتکل واستان وتبدیل آن به یک طرح ملّی واخذ اعتبارات فرا منطقه ای دارد .

                                                                                                       مجید حسینی نژاد  

/ 1 نظر / 55 بازدید