سرآغاز

                 کارخانه سیمان خوزستان  حق مسلم ماست!            شهاب داودی

در دهه ی هشتاد که سیمان خوزستان راه اندازی شد و حتی قبل از آن هفتکلی ها امیدورا شدند که پس از دهها سال انتظار مشکل بیکاری شهرشان حل خواهد شد اما کارخانه راه اندازی شد و از استخدام رسمی هفتکلی ها خبری نشد... اکثر پستهای کلیدی و قسمتهای اداری به دست رامهرمزیها افتاد و به تبع آن استخدامهای بعدی هم در ید قدرت همسایه جنوبیمان قرار گرفت و هفتکلی ها اکثراً بعنوان کارگر ساده ، روز مزد، پیمانی و یا نیروی حراست بکار گرفته شدند.

جنگ تصاحب امتیاز کارخانه ای که در حریم جغرافیایی و سیاسی هفتکل بود بین هفتکلی ها و رامهرمزیها شدت گرفت(هر چند زور هفتکلی های حق به دست کمتر بود)... مسئولین جهت فرونشاندن اعتراضات مردم هفتکل  یکی از حسابهای شرکت رابه بانک ملی هفتکل انتقال داده و مهمانسرایی نیز بصورت موقت در این شهر راه اندازی کردند اما همچنان تعداد رامهرمزیهای شاغل در سیمان خوزستان ِهفتکلی چند برابرخود هفتکلی ها بود ... عوارض شهرداری که باید بصورت صد در صد به هفتکل اختصاص می یافت پنجاه پنجاه تقسیم شد و  بدلیل نفوذی که رامهرمزیها داشتند اکثر خدمات دهی کارخانه به سمت رامهرمز معطوف شد و تنها در برخی مراسمات با کلی تبلیغات و منت آب میوه های سیمان خوزستان کام هفتکلی ها را شیرین می کرد اما همسایه جنوبیمان بهره های میلیونی می برد.

بدلیل عدم وجود شعبه تامین اجتماعی ، پرونده های بیمه در رامهرمز مستقر شد و اداره کار رامهرمز هم در نبود دفتر اداره کار در هفتکل پرونده های هفتکلی ها را به سیمان خوزستان نمی فرستاد و اگر هم به کارخانه سفارشی می کرد برای کارهای معمولی بود اما کارگران همسایه جنوبی که قانونی و عرفی سهمی از این کارخانه نداشتند مرتب به کار گرفته می شدند ... بعد از راه اندازی شعبه تامین اجتماعی در هفتکل  رامهرمزیها حاضر به ارسال پرونده ها نشدند و سرانجام با کلی رایزنی و تلاش شورای دور دوم بالاخره پرونده هفتکلی ها ارسال شد اما پرونده ی صدها  رامهرمزی  شاغل در سیمان خوزستان (هفتکل) بصورت غیر قانونی در رامهرمز باقی ماند .

فاز دوم سیمان خوزستان هم که می توانست مرهمی بر زخمهای دهها ساله هفتکلی ها باشد شروع و در سکوت و بی تفاوتی مسئولین  توسط همسایه جنوبی اشغال شد و هر از چند گاهی می شنویم و می بینیم که معدود کارگران زحمتکش هفتکلی شاغل در فاز دوم هم اخراج شده و از دیگر شهرها کارگر به جای ایشان استخدام می شود و صدای کسی هم در نمی آید . حال که به گفته حضرت آیت اله موسوی جزایری (( لطف الهی شامل حال این شهر شده و خدا هفتکل را شهرستان کرد)) و دیگر وابستگی  به همسایه جنوبی نداریم مسئولین شهرستان و نماینده مجلس باید قوی تر از پیش عمل کرده و حق هفتکلی ها را به ایشان برگردانند .  باید پرونده های بیمه و حسابهای بانکی و مهمانسرا  به هفتکل منتقل شوند ... باید کارگران (   هفتکلی ، رامهرمزی و یا هر شهر دیگری) از هفتکل معرفی شوند ...  مدیران شرکت باید خود را تابعی از هفتکل بدانند و دیگر نیازی به پاسخگویی به مسئولین رامهرمزی ندارند.

کارخانه سیمان خوزستان متعلق به هفتکل و در حریم جغرافیایی و سیاسی این شهر است و نظارت و نفوذ شهرستان رامهرمز بر آن غیر قانونی است و باید هر چه سریعتر مشکل دو گانگی این کارخانه حل شده و حق هفتکلی ها به ایشان برگردانده شود.

آقایان مسئول و نمایندگان مجلس؛ ما هفتکلی ها منتظر سیمان خوزستان ِ­ هفتکلی هستیم  ... دیگر بی تفاوتی بس است ... آستین همت بالا بزنید .    

/ 1 نظر / 54 بازدید
جمیله چهرازی

با سلام کارخانه سیمان متعلق به شهرستان هفتکل است و رامهرمز هیچ حق و حقوقی ندارد تا الان هر چی از هفتکل خورده کوفتش بشه