شهرمن هفتکل

هفتکل دومین شرکت شهر نفتی ایران در90کیلومتری اهواز واقع شده است

سازمانهای غیر دولتی
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩  

سازمانهای غیر دولتی ،قلب جامعه مدنی

NGOیا سازمان مردم نهاد ،بستر مناسبی برای پرورش افراد خلّاق ومتفکر در عرصه های متفاوت است وجوانان به دلیل آرمانگرایی ذاتی می توانند در چنین قالبهایی رشدیابند وزمینه تاثیر گذاری بر مسایل پیرامونی جامعه خود را فراهم آورند .نخبگان جوانی که باید دیدگاههای حاکم برعرصه  سیاست واجتماع خود  را مورد کنکاش قرار داده تا برمبنای عقلانیت پیگیر مطالبات جامعه خود باشند .این نخبگان دردل چنین سازمانهایی فرم پیدا می کنند ودر آینده می توانند فرم دهی کنند وبین خواسته های حداقلی وحداکثری مردم وحکومت نوعی تعادل بوجود آورند .

حقیقتاًبخش عمده ای از توان این نیروها ولو جنبه انتقادی نیز پیداکند امّا درراستای سیاست های کلان حکومت است وتزریق فکر ،نظرواندیشه درکالبد دولتمردان است که آنان را درتصمیم گیرهای کلان کمک می نماید .امّا در چهار چوب تئوریک چنین تشکیلاتی باید اصول وموازین زیر رعایت شود .

1-    استقلال وعدم وابستگی : این ویژگی تضمین کننده حیات یک سازمان غیر دولتی است که باید همه مساعی خود را به کار بنددکه درعین ارتزاق از منابع مالی گروهها ، افراد وحتّی دولت،استقلال وشخصیت حقوقی خود را حفظ کرده وبه هیچ جریانی وابسته نشود .

2-    اخلاق مدنی :اعضای یک تشکیل باید با تمرین دموکراسی واحترام به حقوق سایر شهروندان فضا را به سمت نقد مثبت عملکردهاپیش ببرند نه به سمت ترور شخصیت افراد .که این دومی فقط از افراد ضعیف النفس ومنفعت طلب بر می آید در چنین تشکل هایی ،باید خرد جمعی حاکم باشد نه اینکه هر فردی به نمایندگی از سازمان درونیّات خود را استفراغ کند.وبعد سرزنش جمع ،پاک کننده صورت مساله نخواهد بود .

3-    ترجیح مسایل عمومی :گاهی اوقات منفعت ومصلحت عمومی ایجاب می کند که سازمان یا تشکل آرمانگرایی خود را تقلیل دهد وبه حداقل ها قناعت کند .در چنین مواقعی ایستادن پای عَلَم یک فکر شاید بیشترین ضربه را به منافع جمعی یک جامعه بزند حال آنکه نَفس چنین حرکت های سازمان یافته ،ایجاد تعادل است وپرهیز از یکجانبه نگری.

4-    تلاش بی وقفه ومداومت در کار :سازمانهای غیر دولتی باید اهداف کوتاه ،میان مدت وبلند مدت خود را تعریف کرده ودرراستای رسیدن به آنها تلاش وپشتکار داشته باشدوانتظار نداشته باشدکه ازروز اول استقرار ،می تواند جهت افکارعمومی را مشخص کند .بلکه شناخت افکار عمومی خود از اموری است که باید روی آن مطالعات جّدی انجام شود.تا موقعی که مردم به سازمانی اعتماد پیدا نکنند ،از آن حمایت وپشتیبانی نمی کنند .

بهرحال شناخت فاکتورهای ذکرشده وپای بندی به آنها ضامن سلامت یک حرکت برای اعتلای اجتماعی است واِلااندیشه های قیّم مآبانه وپدر سالارانه ره به جایی نخواهد بُرد .

درره منزل لیلی که خطرهاست درآن

شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

 

                                                           مجید حسینی نژاد


کلمات کلیدی:
روستای بن آسیاب
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩  

تولد   فرشید آباد در مجاورت روستای(( بن آسیاب ))

این روزها اگر در قلمرو ایل بزرگ مکوند به سمت مسجد سلیمان حرکت کرده باشید در سمت چپ  جاده ، تابلوقرمز رنگ ((فرشید آباد )) نگاهت را جلب خواهد کرد. طبیعت بکر وزیبای حـــوالی ((شور باریک وبن آسیاب)) وآبشار فرح بخش ((ملا رانی))، دل هر رهگذری را مسحور ابهّت جاودانه ی خویش می سازد . صـــــــــــــدای تیهوهای تشنه وشکارهای رمیــده وحکایت برنو های پیر مردهای دیروز، با نشستن درآلاچیق فرشید مکوندی تازه می شود. وی که خودرا از دوستداران طبیعت ودلباختگان سرزمین پدری می داند بناهای جدیدی در مجاورت روستای قدیمی وتاریخی بن آسیاب احداث کرده است  وچنان با اشتیاق از اسب وشکار سخن می گوید تو گویی با زبان دشت وکوه آشناست وهمهمه گله ورمّه را می فهمد .وی آمادگی دارد تا با ایجاد یک اصطبل بزرگ وپیست اسب دوانی زمینه ی پرورش اسب در هفتکل را مهیّا سازد وهفتکل را دراین زمینه  گل سر سبد پرورش اسبهای ورزشی واستقامت نماید وتفریحی سالم نیز برای جوانان منطقه فراهم نماید که امیدواریم دراین مورد با وی همکاری به عمل آید . برای این هفتکلی دوستدار هفتکل آرزوی موفقیّت وبهروزی را داریم وامیدواریم ایشان  بخشی از توانایی   خود را دراین شهر به کار گیرد.

                                                                     مجید حسینی نژاد


کلمات کلیدی:
جاده رغیوه یا جگر زلیخا
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩  

جاده رغیوه یا جگر زلیخا ؟!

دهستان رغیوه که اینک در آستانه تبدیل شدن به بخش وپی گیر ساز وکارهای اداری آن است ظرفیت بالایی از نظر کشاورزی دارد و می تواند با بهره گیری از منابع آبی رو زمینی و  زیرزمینی ومهار آبهای سطحی درفصول پر باران به یک قطب کشاورزی تبدیل شود . امّا متاسفانه راههای مواصلاتی آن بسیار نامناسب وپر از دست انداز وچاله است که نفس رانندگان ومسافران را به شماره می اندازد . با عنایت به تعداد اندک روستاهای تابعه هفتکل وتوجه ویژه دولت به توسعه راههای روستایی انتظار می رود اداره راه وترابری نسبت به ترمیم ، بازسازی واحیاء این راهها اقدام عاجل نموده  وبه مردم این منطقه خدمت نماید .

نکته دوّم اینکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند باید در آینده نزدیک ، راه اصلی هفتکل – اهواز تغییر مسیر داده وبه جای 45کیلومتر حرکت موازی به سمت شهرهای جنوبی ، این مسیر به طور مستقیم از اهواز شروع شده واز دل روستاهای بخش رغیوه به طرف هفتکل امتداد یابد. مزایای این جاده کاستن از بار ترافیکی جاده اهواز – بندر امام وکوتاه شدن مسیر 95 کیلومتری  هفتکل – اهواز به حدود 65 کیلومتر است .

نهایتاً اینکه این جاده ترانزیتی جــدید می تواند راهگشـــای توسعه روستــاهای ذکر شده ورفاه حال شهروندان سایر مناطق همچون باغملک ، ایذه تا چهار محال وبختیاری باشد .که انجام این کار نیاز به مطالعات کارشناسی وقرار دادن این طرح در چشم انداز توسعه هفتکل واستان وتبدیل آن به یک طرح ملّی واخذ اعتبارات فرا منطقه ای دارد .

                                                                                                       مجید حسینی نژاد  


کلمات کلیدی:
سرآغاز
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩  

                 کارخانه سیمان خوزستان  حق مسلم ماست!            شهاب داودی

در دهه ی هشتاد که سیمان خوزستان راه اندازی شد و حتی قبل از آن هفتکلی ها امیدورا شدند که پس از دهها سال انتظار مشکل بیکاری شهرشان حل خواهد شد اما کارخانه راه اندازی شد و از استخدام رسمی هفتکلی ها خبری نشد... اکثر پستهای کلیدی و قسمتهای اداری به دست رامهرمزیها افتاد و به تبع آن استخدامهای بعدی هم در ید قدرت همسایه جنوبیمان قرار گرفت و هفتکلی ها اکثراً بعنوان کارگر ساده ، روز مزد، پیمانی و یا نیروی حراست بکار گرفته شدند.

جنگ تصاحب امتیاز کارخانه ای که در حریم جغرافیایی و سیاسی هفتکل بود بین هفتکلی ها و رامهرمزیها شدت گرفت(هر چند زور هفتکلی های حق به دست کمتر بود)... مسئولین جهت فرونشاندن اعتراضات مردم هفتکل  یکی از حسابهای شرکت رابه بانک ملی هفتکل انتقال داده و مهمانسرایی نیز بصورت موقت در این شهر راه اندازی کردند اما همچنان تعداد رامهرمزیهای شاغل در سیمان خوزستان ِهفتکلی چند برابرخود هفتکلی ها بود ... عوارض شهرداری که باید بصورت صد در صد به هفتکل اختصاص می یافت پنجاه پنجاه تقسیم شد و  بدلیل نفوذی که رامهرمزیها داشتند اکثر خدمات دهی کارخانه به سمت رامهرمز معطوف شد و تنها در برخی مراسمات با کلی تبلیغات و منت آب میوه های سیمان خوزستان کام هفتکلی ها را شیرین می کرد اما همسایه جنوبیمان بهره های میلیونی می برد.

بدلیل عدم وجود شعبه تامین اجتماعی ، پرونده های بیمه در رامهرمز مستقر شد و اداره کار رامهرمز هم در نبود دفتر اداره کار در هفتکل پرونده های هفتکلی ها را به سیمان خوزستان نمی فرستاد و اگر هم به کارخانه سفارشی می کرد برای کارهای معمولی بود اما کارگران همسایه جنوبی که قانونی و عرفی سهمی از این کارخانه نداشتند مرتب به کار گرفته می شدند ... بعد از راه اندازی شعبه تامین اجتماعی در هفتکل  رامهرمزیها حاضر به ارسال پرونده ها نشدند و سرانجام با کلی رایزنی و تلاش شورای دور دوم بالاخره پرونده هفتکلی ها ارسال شد اما پرونده ی صدها  رامهرمزی  شاغل در سیمان خوزستان (هفتکل) بصورت غیر قانونی در رامهرمز باقی ماند .

فاز دوم سیمان خوزستان هم که می توانست مرهمی بر زخمهای دهها ساله هفتکلی ها باشد شروع و در سکوت و بی تفاوتی مسئولین  توسط همسایه جنوبی اشغال شد و هر از چند گاهی می شنویم و می بینیم که معدود کارگران زحمتکش هفتکلی شاغل در فاز دوم هم اخراج شده و از دیگر شهرها کارگر به جای ایشان استخدام می شود و صدای کسی هم در نمی آید . حال که به گفته حضرت آیت اله موسوی جزایری (( لطف الهی شامل حال این شهر شده و خدا هفتکل را شهرستان کرد)) و دیگر وابستگی  به همسایه جنوبی نداریم مسئولین شهرستان و نماینده مجلس باید قوی تر از پیش عمل کرده و حق هفتکلی ها را به ایشان برگردانند .  باید پرونده های بیمه و حسابهای بانکی و مهمانسرا  به هفتکل منتقل شوند ... باید کارگران (   هفتکلی ، رامهرمزی و یا هر شهر دیگری) از هفتکل معرفی شوند ...  مدیران شرکت باید خود را تابعی از هفتکل بدانند و دیگر نیازی به پاسخگویی به مسئولین رامهرمزی ندارند.

کارخانه سیمان خوزستان متعلق به هفتکل و در حریم جغرافیایی و سیاسی این شهر است و نظارت و نفوذ شهرستان رامهرمز بر آن غیر قانونی است و باید هر چه سریعتر مشکل دو گانگی این کارخانه حل شده و حق هفتکلی ها به ایشان برگردانده شود.

آقایان مسئول و نمایندگان مجلس؛ ما هفتکلی ها منتظر سیمان خوزستان ِ­ هفتکلی هستیم  ... دیگر بی تفاوتی بس است ... آستین همت بالا بزنید .    


کلمات کلیدی:
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩  
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
کلمات کلیدی: